اعتصاب کارکنان پتروشیمی گچساران در اعتراض به عدم دریافت چندماهه حقوق

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛   کارکنان پتروشیمی گچساران در اعتراض به عدم دریافت چندماهه حقوق دست از کار کشیدند.