رکورد تولید متانول در پتروشیمی مرجان شکسته شد

رکورد تولید مستمر ماهیانه متانول در فروردین ماه در پتروشیمی مرجان شکسته شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  رکورد تولید متانول در پتروشیمی مرجان با ثبت بیش از ۱۵۵ هزار تن در فروردین ماه شکسته شد.

در این خصوص نیز سپهدار انصاری نیک، مدیرعامل پتروشیمی مرجان با انتشار پیامی از تلاشهای تمامی پرسنل این شرکت که توانستند برای اولین بار از بدو راه اندازی کارخانه مگامتانول مرجان را بطور مستمر در یک ماه بالای ظرفیت اسمی راهبری کنند قدردانی کرد.
وی اظهار امیدواری کرد در ادامه با مانع زدایی و اقدامات بهینه شاهد دستاوردهای جدیدتری در تولید اقتصادی در پتروشیمی مرجان باشیم.