انتصاب علی حیاتی به عنوان رییس جدید هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر

آیین تکریم و معارفه عضو جدید و رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر با حضور نمایندگان صاحبان سهام و اعضای هیأت مدیره برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  علی حیاتی،به عنوان عضو و رییس جدید هیات مدیره معرفی شد و از زحمات شهاب الدین عزیزی خادم؛رییس سابق هیات مدیره قدردانی بعمل آمد.

حیاتی پیشتر با حکم پهلوانی، به سمت مدیریت بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر منصوب شده بود و هم اکنون با حفظ سمت به عنوان عضو و رییس هیات مدیره انتخاب شده است‌.

۵۲ درصد سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر متعلق به هدلینگ توسعه سرمایه رفاه زیر مجموعه بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.