کارکنان پتروشیمی های منطقه ویژه ماهشهر هم مشمول تعطیلی شدند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ براساس تصمیم اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی دوشنبه هفته جاری تا شنبه هفته آتی و همراستا با سایر مناطق کشور، تاریخ های اعلام شده فوق برای کلیه واحدهای اداری غیرعملیاتی (کارکنان روزکار) شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تعطیل اعلام می گردد. واحدهای عملیاتی نیز مطابق شیفت های خود، فعالیت تولید را در سطح شرکت های منطقه ادامه خواهند داد و مسئولین بخش های حساس در طی این ایام بصورت آنکال در منطقه حضور مداوم داشته باشند. همچنین توصیه و تاکید می شود که کارکنان بخش های عملیاتی، به منظور حفظ سلامتی، الزامات ایمنی و بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی را کاملا رعایت نمایند.