مدیرعامل جدید تامین اجتماعی ارسال تاج گل و هدیه را ممنوع کرد

سرپرست سازمان تامین اجتماعی طی پیامی، با قدردانی از ابراز لطف و محبت تمامی معاونین، مشاورین، مدیران عامل سازمانها، بانکها و موسسات تابعه، درخواست کرد از ارسال هرگونه تاج گل و هدیه به منظور تبریک خودداری کنند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  میرهاشم موسوی در این پیام تاکید کرده است: این موضوع به منظور صرفه جویی حداکثری در استفاده از منابع و پرهیز از هرگونه اسراف و تشریفات زائد است.