«آرش قاسمی» رئیس اداره HSE پتروشیمی بوعلی سینا:

رعایت اصول ایمنی، نشانه احترام به ارزش های حیات و میراث داری آیندگان است

آرش قاسمی رئیس اداره HSE پتروشیمی بوعلی سینا در یادداشتی به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی نوشت: ضمن تبریک روز 7 مهر، روز ایمنی و آتش نشانی به کلیه کارکنان بالاخص کارکنان ایمنی و آتش نشانی، صنعت پتروشيمي به واسطه استفاده از منابع و دارا بودن فناوري‌هاي پيچيده و تنوع محصولات توليدي، ریسکهای متعددي را بهمراه داشته كه كاهش و كنترل آن، نيازمند توجه خاص در تمام مراحل برنامه‌ريزي، ساخت و ساز، بهره‌برداري و توليد است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛در ادامه این یادداشت آمده است: رعایت اصول ایمنی، نشانه احترام به ارزش‌های حیات و میراث داری آیندگان، خود موهبتی الهی بوده که خداوند بزرگ آنرا در اختیار انسانها قرار داده که مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا توفیق این را یافته که با بهره‌گیری از توان نیروی انسانی متخصص، متعهد و تلاشگر و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته، گام در کاهش ریسکها گامی هر چند اندک بردارد.

این مجتمع با اجرای پروژه‌های مختلف به عنوان یکی از اهداف بلندمدت و استراتژی خود تعریف نموده و جهت دستیابی به آن برنامه¬های کوتاه و بلند مدت را برنامه‌ریزی و جاری‌سازی نموده است. دو فاز اصلی که می توان به آن اشاره نمود، فاز پیشگیری و فاز کنترل حادثه و کاهش خسارت می باشد.

که در فاز پیشگیری مهمترین اقدام صورت گرفته استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با رویکرد پیشگیری از نشتی مواد خطرناک می باشد. هرچند در این بیش از نیم از مسیر به کمک مشاوران، همکاران و حمایت مدیریت طی شده لذا این فاز همچون فاز دیگر بصورت مستمر می بایست انجام پذیرد.

در فاز پیشگیری این شرکت اقدامات ذیل را انجام داده است:

• اجرای پروژه مدیریت ریسک

o ارزیابی ریسک مشاغل با استفاده از روش آنالیز خطرات شغلی (JHA) با دیدگاه HSE

o ارزیابی ریسک خطاهای انسانی به روش سیستماتیک کاهش و پیش بینی خطاهای انسانی (SHERPA)

o محاسبه شاخص در معرض مواد شیمیایی واحدهای فرایندی (CEI)

o محاسبه شاخص حریق و انفجار واحدهای فرایندی (F&EI)

o مدیریت ریسک مواد شیمیایی

• بازنگری طبقه بندی مناطق خطرناک (Hazardous Area Classification)

• ارزیابی ریسک حریق ساختمانها

• تهیه نرم افزار تجزیه و تحلیل حوادث فنی و غیرفنی

• اجرای سیستم آنالیز خطاهای سیستم صدور پروانه کار (نوشتاری و محیط کار) میزان خطا به صفر درصد کاهش یافت

• چک و تست تجهیزات آتش نشانی مخازن بصورت هفتگی

• پروژه شناسایی آسیبها و تهدیدات

o شناسایی نقاط آسیب پذیر و مراکز ثقل تاسیسات

o زون بندی مناطق آسیب پذیر در تاسیسات با توجه به فرایند تولید کلی(Process Flow Diagram)

• اجرای فرایند بازنگری ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)

• اجرای مدیریت تغییر

• بازنگری و تهیه دستورالعملهای عملیاتی

• بهبود وضعیتOverride ها،ESD ها و Inter Lockها و آلارمهای واحدهای فرایندی

• استقرار سیستم LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out)

• بازرسی، تعمیر و رنگ آمیزی مخازن

• تهیه Blind List واحدهای فرایندی

در فاز کنترل حادثه و کاهش خسارت این شرکت اقدامات ذیل را انجام داده است:

• مدیریت بحران

o تشکیل تیم مقابله با حادثه (وظایف ، مسئولیت ها ، بررسی و بازبینی لایه های محافظتی )

o تعیین Fire Caseها، Health Caseها و Environment Caseها

o شناسایی و تدوین سناریوهای محتمل و تعیین تکنیک ارزیابی کمی مانورها (شناسایی ۴۵ سناریو)

o مدل سازی ۳۲ سناریو با نرم افزار PHAST

o تهیه Pre Incident Planning بر اساس استانداردNFPA 1620

o تدوین سناریوهای تمرینی

o توانمندسازی تیم آتش نشانی، تیم پاسخ اضطراری، تیم مدیریت بحران و کارکنان عملیاتی

o تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان طرح های پاسخ تهیه شده

o تهیه طرح های اقتضایی

o طرحریزی مبتنی بر قابلیت

o طرحریزی تخلیه اضطراری و شلترینگ

o تهیه طرح بازیابی پس از بحران

• نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخزن خوراک

• برگزاری مانورهای دورمیزی و عملیاتی بصورت ماهیانه

• اجرای تمرین روزانه تیم آتش نشانی

در انتهای یادآور می شوم که انجام این اقدامات بدون همکاری کلیه همکاران میسر نبود. لذا به نوبه خود از همکاری آنها کمال تشکر را می نمایم و به امید روزهای بدون حادثه، این روز فرخنده را مجدداً به کلیه کارکنان زحمتکش ایمنی و آتش تشانی تبریک عرض می نمایم.