مدیران عامل مناطق نفتخیز و فلات قاره معرفی می‌شوند

بر اساس آخرین اخبار درز شده در رسانه‌ها، گزینه‌های مدیریت شرکت‌های مناطق نفتخیز و فلات قاره جهت استعلام به نهادهای امنیتی معرفی شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر این اساس، علیرضا دانشی مدیر اسبق فنی مناطق نفتخیز، مهمترین کاندید مدیریت این شرکت است.

علیرضا مهدی زاده، رییس اسبق حراست شرکت نفت فلات قاره هم گزینه اصلی جایگزینی سلمان زاده در این شرکت معرفی شده است.