انتقاد مدیرعامل یک‌ پتروشیمی از متانول سازها؛

سود خام‌ فروشی متانول ایران نصیب چین می‌شود

مدیرعامل پتروشیمی پردیس با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست، گفت: امروز سود متانول تولید شده ایران نصیب چین می شود، در صورتی که ما می توانیم با تبدیل متانول به پلیمر ،آن را با قیمت بیش از هزار دلار صادر کنیم.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جمشیدی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ارزآورترین صنعت و نجات دهنده اقتصاد ایران در اوج تحریم‌ها بوده است اظهار داشت: رشد صنعت پتروشیمی و افزایش صادرات در این بخش می تواند به آسیب وارد شده از طریق تحریم های را کاهش دهد و با ارزآوری مناسب برای کشور شرایط توسعه سریع تر طرح های کشور را مهیا کند.

وی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی کشور قابل تحریم نیستند و توجه به توسعه این صنعت می تواند به کاهش خام فروشی کمک کند. ما می توانیم با تبدیل متانول به پلیمر،پلیمر تولید شده را بالای هزار دلار صادر کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی پردیس افزود: ما باید دید اقتصادی به تولیدات صنعت پتروشیمی داشته باشیم و با استفاده از نیروهای دلسوز، جوان و انقلابی و همکاری کارشناسان با تجربه در حوزه پتروشیمی می توان به اهداف بزرگی دست یافت.