«صادق آبادی» مدیرعامل گسترش انرژی پاسارگاد شد

علیرضا صادق آبادی مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و جایگزین مهدی میرمعزی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ گفته می‌شود بیژن زنگنه، صادق آبادی را به مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد معرفی کرده است.

از زنگنه به عنوان گزینه احتمالی ریاست هیات مدیره‌ گسترش انرژی پاسارگاد وابسته به بانک پاسارگاد نام برده می‌شود.

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان یکی از اعضای گروه مالی پاسارگاد در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی فعالیت دارد.