«علی اصولی» از نفت خزر تودیع شد

«علی اصولی» مدیرعامل سابق شرکت نفت خزر طی مراسمی با حضور «محسن خجسته مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تودیع و مراد کمالی به عنوان مدیرعامل جدید نفت خزر منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ از «اصولی» به عنوان یکی از گزینه‌های مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو) نام برده می‌شود.