«اکبری» معاون برنامه ریزی وزارت نفت می‌شود؟

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ برخی شنیده‌ها حکایت از انتصاب محمدرضا اکبری به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت دارد.

«اکبری» مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی است.