آغاز تغییرات در پتروفرهنگ؛

«قنبریان» مدیرعامل کیمیای پارس شد

با تصمیم هیات مدیره کیمیای پارس خاورمیانه، «عبدالرحیم قنبریان» به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پیشتر «عباس دولتی‌زاده» مدیرعامل کیمیای پارس خاورمیانه بود.

در سوابق قنبریان، عضویت در هیات مدیره هلدینگ نفت و گاز پارسیان، عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی پتروشیمی شیراز دیده می‌شود.

کیمیای پارس خاورمیانه از شرکت‌های تابعه پتروفرهنگ بوده و عواید و درآمدهای آن به فرهنگیان عضو صندوق تعلق دارد.

به گزارش نفیر‌نفت، با برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت‌های زیرمجموعه پتروفرهنگ، انتظامی می‌رود تغییرات بیشتری در شرکت ‌‌‌ها زیرمجموعه این هلدینگ رخ دهد.