خطر قطع گاز پتروشیمی‌ها در زمستان

درحالیکه سال گذشته برخی مجتمع‌های پتروشیمی ازجمله خراسان به دلیل قطع گاز با توقف تولید مواجه شدند، نگرانی‌ها از قطع دوباره گاز در دیگر مجتمع‌های پتروشیمی‌ همزمان با فرارسیدن زمستان و کاهش تولیدات این صنعت دربین سهامداران عمده و بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حالی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته است گاز برخی از شرکت‌های سیمانی، از ۲۵ آبان ماه قطع خواهد شد که یکی از بزرگترین چالش های صنعت پتروشیمی قطعی گاز در زمستان است و باوضعیت تراز منفی تولید و مصرف ⁧گازطبیعی⁩ در کشور در آینده چالش سوخت و خوراک برای این شرکتها بزرگ تر خواهد شد.

قطعی گاز در سالهای اخیر همواره اوره و متانول سازها را تهدید کرده و کاهش افت گاز به آنها صدمات بسیاری وارد کرده است، علاوه بر خسارت فنی قطعی گاز، تولید در آنها کاهش یافته و یا متوقف شده است.

پتروشیمی‌های مانند خراسان از قطعی‌های در سال گذشته خسارت بسیاری دیدند. اما پیش بینی می‌شود برای تحقق تامین خوراک پتروشیمی ها در کشور حدود ۱۷۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی لازم باشد.

در پنج سال آینده فقط رشد نیاز به گاز طبیعی صنعت پتروشیمی کشور بیش از ۷۰ درصد خواهد بود و آیا برنامه یا سرمایه گذاری ای برای آن وجود دارد؟