پرداخت حق الزحمه بهره‌وری کارکنان پیمانکاری و موقت از حقوق آبان‌ماه

دستورالعمل ابلاغی شامل مواردی همچون کمک هزینه مسکن، بن اقلام مصرفی خانوار، عائله مندی، فوق العاده نوبت کاری و سایر موارد این ابلاغیه طبق قوانین مشخص از ۱۸ آبان ماه قابل اجرا بوده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پرداخت پاداش و حق الزحمه بهره وری کارکنان مدت موقت و پیمانکاران غیر پروژه ای از سوی شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ شد.

پاداش و حق الزحمه بهره وری سال ۱۴۰۰ کارکنان قراردادی مدت موقت و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد مربوط به فعالیت های جاری و مستمر(غیر پروژه ای) طبق دستورالعمل مشخص قابل پرداخت است.