شرکت پتروشیمی شیراز پیشرو در مسیر تعالی سازمانی

ارزیابی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی بر اساس ویرایش 2020 مدل EFQM در تاریخ 25 و 26 آبان ماه در شرکت پتروشیمی شیراز برگزار گردید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 در ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۹ توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده و نسبت به ویرایش قبلی تغییرات اساسی داشته است.

ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید از ۳ قسمت جهت گیری،اجرا و نتایج و ۷ معیار تشکیل‌شده است.

شرکت پتروشیمی شیراز از پیشگامان استقرار و ارتقای سیستم‌های مدیریتی در خانواده بزرگ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و در ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در سال ۹۶ موفق به دریافت تندیس بلورین و کسب بالاترین امتیاز در بین کلیه شرکت کنندگان در این جایزه گردید.

پس از وقفه ای سه ساله در برگزاری فرایند جایزه تعالی و در اولین صحه گذاری پروژه های بهبود بر مبنای ویرایش جدید ، سه پروژه منتخب توسط همکاران و تیم های تعالی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیریت و کارکنان شرکت پتروشیمی شیراز همواره بر این باورند که راه تعالی بی پایان است.