سود ۸۸۶ میلیارد تومانی پتروشیمی غدیر در ۶ ماهه نخست

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه برخی از شرکت‌های بورسی در سایت کدال منتشر شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه برخی از شرکت‌های بورسی در سایت کدال منتشر شد. بر این اساس نمادهای شغدیر، وتعاون، خوساز و کیمیاتک صورت‌های مالی ۶ ماهه خود را منتشر کردند.

شرکت پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خود را منتشر کرد

این شرکت در این مدت به ازای هر سهم ۶۸۲ تومان سود محقق کرده است، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۸ درصد افزایش داشته است.

شغدیر با سرمایه ثبت شده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۸۸۶ میلیارد تومان سود محقق کرده است.