سرپرست پتروشیمی جم باید از یکی از مسئولیت‌ها استعفا دهد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروتحلیل نوشت: سرپرست فعلی جم عضو هیئت مدیره پتروشیمی جم نیست، اما رئیس هیئت مدیره پلی پروپیلن جم است! طبق دستورالعمل جدید سهامدار (صندوق)، وی برای حضور در پتروشیمی جم باید از عضویت موظف در هیئت مدیره پلی پروپیلن جم استعفا بدهد.

در حال حاضر رضا امیری، حسن عباس زاده، محمد سیاهکارزاده و مهدی حکاک اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم هستند.