«دهقان» سرپرست پتروشیمی شیمی بافت شد

با مصوبه هیات مدیره پتروشیمی شیمی بافت، احمد دهقان به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در جلسه ای با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و نیز مدیران شرکت پتروشیمی شیمی بافت، احمددهقان به عنوان سرپرست این شرکت پتروشیمی منصوب و جایگزین ارسلان شهنی شد.