بازگشت یک متانول ساز به مدار تولید

مدیر عامل پتروشیمی مرجان گفت: پس از توقفی که به دلیل محدودیت خوراک واحد های تولیدی در کشور انجام شد شرکت پتروشیمی مرجان روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدار تولید برگشت .

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ انصاری نیک مدیر عامل پتروشیمی مرجان گفت : واحدهای هوا و متانول این مجتمع صنعتی که به دلیل محدودیت های ناشی از مصرف بالای گاز جهت پوشش سردی هوا درکشور از سرویس خارج شده بود امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه سالجاری مجدد در مدار تولید قرار گرفته ودر حال حاضر شرایط تولید این واحد با حالت عادی در جریان است ‌.

وی افزود : در پی توقف ایجاد شده و نیز به لحاظ استفاده و بهره برداری از فرصت پیش آمده بخش مهمی از تعمیرات سالانه مجتمع در این بازده زمانی انجام گرفت.