آتش سوزی در انبار ضایعات پتروشیمی مارون

امروز یکشنبه هفدهم بهمنماه حدود ساعت ۱۳ و ۳۷ دقیقه انبار ضایعاتی پتروشیمی مارون، دچار حریق شد. 

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  امروز یکشنبه هفدهم بهمنماه حدود ساعت ۱۳ و ۳۷ دقیقه انبار ضایعاتی پتروشیمی مارون، دچار حریق شد.

این حادثه که با عملیاتی در سطح یک و با پشتیبانی عملیات فرماندهی حادثه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال انجام است هیچگونه صدمات جانی در بر نداشت.

تکمیلی: حریق انبارپتروشیمی مارون با تلاش آتش نشانان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اطفا شد.

سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، آتش سوزی انبار مواد شیمیایی پتروشیمی مارون واقع در سایت یک پس از یک ساعت باتلاش مداوم آتش نشانان این سازمان بطور کامل مهار و عملیات پاکسازی در حال انجام است. خوشبختانه این حادثه که با همکاری گروههای عملیاتی ایمنی و آتش نشانی این سازمان و در سطح یک انجام شد، هیچ گونه خسارات جانی در بر نداشته است.

علت بروز این حادثه نیز در دست بررسی است.