بهاءالدین طباطبایی به پتروپارس ایران رسید

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی شمس الدین موسوی، مدیرعامل شرکت پتروپارس، «بهاءالدین طباطبایی» بعنوان مدیرعامل شرکت «پتروپارس ایران» منصوب شد.