مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی احمد شکری را به‌عنوان مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ درحکم مرتضی شاهمیرزایی آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی» منصوب می‌شوید.