مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لاوان منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت فلات قاره، «یعقوبعلی طالبی» بعنوان «مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی، انرژی، شیلات و آبخیزداری لاوان» منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  وی سابقه مسوولیت در فلات قاره و اداره کل بازرسی وزارت نفت در دوره حضور «شاهمیرزایی» مدیرعامل فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را داشته و فرمانده بسیج شرکت ملی نفت نیز می باشد.

پیشتر «ابوالفضل فراهانی» این مسوولیت را بر عهده داشت که بعنوان «رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز» منصوب شد.