بی توجهی نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی به سلامت کارکنان

درحالیکه از روز گذشته هشدارهای سازمان هواشناسی گویای ورود توده عظیمی گردوخاک به جنوب غرب کشور بود و ۲۷ شهرستان استان خوزستان از جمله بندرماهشهر ادارات خود را ابتدا اعلام فعالیت با تاخیر و سپس به منظور سلامت شهروندان تعطیل کردند، سازمان منطقه ویژه اقتصادی هیچ تصمیم اتخاذ نکرد تا ده‌ها هزار نیروی کار در شرایطی که بر اساس اعلام وبسایت این سازمان در وضعیت خطرناک قرار دارد، مجبور شوند در هوای آزاد و خطرناک در محل کار حاضر شوند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در وبسایتی که به منظور پایش میزان آلایندگی در معرض استفاده کارکنان شاغل در این محدوده قرارداده، شرایط را خطرناک و غیر قابل فعالیت در خارج از منزل توصیف کرده اما در کنار اطلاعیه های سازمانهای دولتی، حتی توجهی به سامانه خود نداشته و از صبح روز یکشنبه ده‌ها هزار نیروی کار را به فضای باز کشانده است.

انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد این سازمان طی سالهای گذشته شده است و با تغییرات در بالاترین مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امید به تغییر در سازمان تابعه آن هم به وجود آمده بود که با گذشت ماه‌ها، این امیدها گویا رنگ باخته و باید گفت، درب به همان پاشنه می‌چرخد و نارضایتی ها ادامه دارد.

خبرنگار نفیرنفت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – بندر ماهشهر