کاهش قیمت پلی اتیلن وارداتی به چین

قیمت پلی اتیلن وارداتی به چین، روند نزولی داشته و معاملات متاثر از کرونا کاهش یافته است، روند نزولی قیمت ها در جنوب شرق آسیا با توجه به کاهش تمایل به خرید ادامه دارد و معاملات بسیار محدودی برای محصولات از مبدا جنوب شرق آسیا رخ داده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  انتظار می رود تقاضا در جنوب شرق آسیا در هفته های پیش رو قبل از اعلام قیمت های ماه مه کاهش یابد، احتمال کاهش واردات در سه ماهه دوم در چین با توجه به بسته شدن پنجره آربیتراژ و تقاضای پایین وجود دارد، همچنین انتظار می رود تقاضای پایین دستی چین با توجه به محدودیت های کرونایی کاهش یابد.