ذوالفقاری: صحبتی مبنی بر تصدی پتروشیمی شیراز با من نشده

حسن ذوالفقاری گفته تا کنون هیچ صحبتی مبنی بر تصدی پتروشیمی شیراز با من نشده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ساعاتی پیش و در پی انتصاب امرایی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مارون، خبرهایی مبنی بر انتخاب ذوالفقاری به مدیرعاملی پتروشیمی شیراز منتشر شده بود.