کارگران روزمزد شرکت پتروشیمی امیرکبیر اخراج نشده اند/پروژه های محل فعالیت آنها خاتمه یافته است/کارگران برای فعالیت در دیگر پروژه های جاری شرکت جانمایی شده اند

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر؛ در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر پایان همکاری با تعدادی از پرسنل روزمزد شرکت پتروشیمی امیرکبیر؛روابط عمومی این شرکت به منظور تنویر افکار عمومی‌ مردم شریف بندر ماهشهر و جلوگیری از تداوم اتهامات مبنی بر" اخراج این کارگران" توضیحات ذیل را به استحضار می رساند:

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر در این اطلاعیه آورده است:

الف: پرسنل مزبور از همکاران “روزمزد و پروژه ای”بخش های پیمانکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر بودند که برای همکاری دربرخی از پروژه های این مجتمع تولیدی دعوت به همکاری شده و اینک با اتمام این پروژه ها،ماهیتا فعالیت این تعداد از پرسنل در پروژه های مزبور نیز خاتمه یافته است.لذا پتروشیمی امیرکبیر چه در مقطع کنونی و چه در سال های گذشته اساسا تعدیل و آنچه ادعا شده یعنی “اخراج نیرو”نداشته است.

ب:شایان ذکر است مجموعه امیرکبیر از ابتدا پیشنهاد ادامه همکاری در دیگر پروژه های جاری این شرکت را با کارگران یاد شده داشته که تاکنون نپذیرفته اند.

ج:به اطلاع می رساند همانطور که پتروشیمی امیرکبیر در سال های گذشته اهتمام ویژه ای به جذب نیروهای بومی داشته است؛ به منظور استفاده از ظرفیت این عزیزان،کارکنان یادشده را در دیگر پروژه های جاری شرکت،جانمایی کرده که در صورت تمایل می توانند به فعالیت خود در سایر پروژه های مجموعه امیرکبیر ادامه دهند.

د:مجموعه امیرکبیر هیچ یک از کارکنان جاری این شرکت را اخراج نکرده و این کارگران روزمزد و پروژه ای مانعی برای تداوم همکاری در سایر پروژه های جاری

رانخواهند داشت اگرچه تاکنون عدم پذیرش فعالیتهای جدید توسط این عزیزان موجب عقب افتادگی تعدادی از فعالیتها نیز گردیده است.