درمیان انتقادات و مخالفت‌ها؛

«حیدرزاده» مدیرعامل پتروشیمی آریا ساسول شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در میان انبوهی از  مخالفت‌ها، اعضای هیئت مدیره پلیمر آریاساسول، حمیدرضا حیدرزاده را به سمت مدیر عامل این شرکت پتروشیمی منصوب کردند.

حیدرزاده متولد سال ۱۳۶۸ و فاقد سابقه مرتبط بوده است.