مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب شد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی مسعود حسنی را به عنوان مدیر جدید شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس را به عنوان مدیر جدید شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را منصوب کرد.

دربخشی از این حکم آمده است: با عنایت به اهمیت راهبردی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ضرورت مدیریت و کنترل اثر بخش شرایط اضطراری و اجرای دستورالعمل استقرار سیستم مدیریت شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس بدین وسیله جنابعالی به عنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره گیری و هدایت منابع و امکانات منطقه و برقراری تعاملات سازنده با شرکت های پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، استقرار و اجرای سیستم یکپارچه سیستم مدیریت شرایط اضطراری در آن منطقه صورت پذیرد.

پتروشیمی منتخب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *