بازدید علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امورخارجه از بیست‌و‌ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران باقری را این بازدید همراهی می‌کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم‌اکنون در حال گفت‌وگو با غرفه داران در سال ۸ و ۹ نمایشگاه بین‌المللی نفت است.