مدیران عامل پتروشیمی فن آوران و شیمی‌ بافت منصوب می‌شوند

طی روزهای آینده مدیران عامل دو پتروشیمی فن آوران و شیمی‌ بافت از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو) منصوب خواهند شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حال حاضر پتروشیمی شیمی‌بافت با سرپرست اداره می‌شود و به زودی سرپرست این شرکت تغییر خواهد کرد و پتروشیمی فناوران از اواخر فروردین بدون مدیرعامل و سرپرست اداره می‌شود.