دعوای ادامه دار در پتروشیمی مسجدسلیمان:

«آتشباری» برکنار و «محمدی» جایگزین شد

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار نفیرنفت؛ اعضای هیات مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان از شرکت ‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، در آخرین جلسه‌ی خود، «سعید آتشباری» مدیرعامل این شرکت را کنار گذاشته‌اند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛آتش‌باری بهار امسال و درپی حواشی پیش آمده برای مدیرعامل پیشین از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به این شرکت فرستاده شده بود.

اخبار دیگری نیز از کنار گذاشته شدن وی از هیات مدیره نیز حکایت دارد و بر اساس اطلاعات رسیده به این رسانه، «مهدی محمدی» جایگزین وی شده است.