افزایش سرمایه ۳۵۱ درصدی «بوعلی» از محل تجدید ارزیابی به تصویب رسید

هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزایش سرمایه ۳۵۱ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از کدال، هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزایش سرمایه ۳۵۱ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزایش سرمایه ۳۵۱ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.