رئیس حراست ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

علیرضا دامغانی طی حکمی روح اله مقدسی را به عنوان رییس حراست ادارات مرکزی شرکت نفت منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛