احمدزاده: موفقیت‌های کسب شده در پتروشیمی‌بوعلی سینا حاصل کارِگروهی و تلاش همه کارکنان است + ویدئو

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سید محمد احمدزاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با ارائه گزارشی از دست‌آوردهای کسب شده در این شرکت، موفقیت‌های به دست آمده را حاصل کارِگروهی، همدلی و تلاش همه کارکنان دانست و افزود: «رویکرد مجموعه در این دوره، رویکردی علمی برای افزایش سودآوری در زمینه افزایش درآمدِ حاصل از فروش و کاهش هزینه ها بوده و در کنار آن به سرانجام رساندن پروژه‌ها در اولویت همه کارکنان قرار داشت که توانستیم موفقیت‌هایی را در کنار یکدیگر کسب کنیم.»