گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی اروند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی اروند درحالی برگزار شد که عملکرد یکساله این شرکت با تحسین سهامداران و نمایندگان قانونی همراه بود.