تاپیکو عضو جدید هیئت مدیره بورس انرژی شد

هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین به نمایندگی شستا و با رایزنی ها صورت گرفته توسط مجموعه سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان یکی از اعضای هئیت مدیره بورس انرژی ایران برگزیده شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛با برگزاری مجمع فوق العاده امروز، هفت عضو جدید حقوقی هیأت مدیره شرکت بورس انرژی ایران برای مدت دو سال انتخاب شدند.

در پی برگزاری مجمع عادی سالیانه و فوق العاده سهامداران شرکت بورس انرژی ایران علاوه بر تصویب صورت‌های مالی، هفت عضو حقوقی جدید هیأت مدیره این رکن بازار سرمایه برای مدت دو سال انتخاب شدند.

در انتخابات اعضای جدید هیأت مدیره این بورس به ترتیب شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۱.۲۷۶.۰۰۸.۰۹۵ رأی، سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تأمین با ۱.۱۹۹.۳۶۳.۶۷۰ رأی، توسعه مالی مهر آیندگان با ۱.۱۶۹.۶۳۸.۴۲۸ رأی، گروه مالی ملت با ۱.۰۹۳.۱۲۶.۲۹۷ رأی، کانون کارگزاران بورس با ۱.۰۶۱.۸۱۰.۵۰۹ رأی، سرمایه گذاری اهداف با ۱.۰۲۷.۸۵۱.۷۶۷ رأی و کانون نهادهای سرمایه گذاری با ۹۷۳.۰۶۶.۵۶۵ رأی مدیریت این شرکت را برعهده خواهند گرفت.

لازم به ذکر است که بورس انرژی یک نهاد مالی مهم است که در سال های اخیر نقش مهمی را در بازار انرژی ایفا کرده است. پیش از این مجموعه صبا تامین برای نخستین بار معاملات قرارداد‌های آتی «متانول» و «نفتای سبک» را با همکاری مجموعه تاپیکو در بورس انرژی آغاز کرد. در روز جاری نیز با رایزنی های صورت گرفته توسط شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، هلدینگ تاپیکو توانست به مدت دو سال به هئیت مدیره این نهاد مالی راه یابد.