دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هادی شایق به سمت دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در متن حکم مسئولیت جدید هادی شایق آمده است:

«… با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شناخت جنابعالی از حوزه تعالی سازمانی به موجب این حکم به عنوان دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی منصوب می شوید. امید است، با الطاف حق تعالی و با برنامه ریزی دقیق در پیشبرد اهداف دبیر خانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی موفق و موید باشید.»

این گزارش می افزاید: نهمین دوره جایزه بر اساس ویرایش ۲۰۲۰ مدل EFQM در اسفند ماه امسال برگزار می گردد.

 تاکنون هشت دوره جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف ساماندهی پروژه‌های بهبود شرکت‌های پتروشیمی برگزار شده است.