انتصاب‌های تازه در شرکت ملی گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز در احکامی جداگانه «مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران» و «مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل» را منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛مجید چگنی در این احکام «حسینعلی محمدحسینی» را به‌عنوان مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران و «میرسعید سیدمتین» را به‌عنوان مدیرعامل و نایب‌ رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان اردبیل منصوب کرد.

این افراد پیش از این سرپرست دو مجموعه یادشده بودند.