کاهش فروش پتروشیمی تندگویان/ افول یک پتروشیمی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل پتروشیمی تندگویان با تائید کاهش فروش این شرکت گفته است: پتروشیمی شهید تندگویان در سال جاری هفت درصد کاهش فروش تولیدات را نسبت به سال گذشته داشته است.
بنا بر گزارشات رسیده به عصرجنوب، این شرکت در حال انبار محصولات خود در مجتمع رفاهی منطقه ویژه در جاده سایت ۵ می باشد که این موضوع می تواند به علت پر شدن انبارهای داخلی شرکت و عدم توان و موفقیت در فروش تولیدات باشد.