در روند تعمیرات فولاد اکسین هیچ گونه وقفه ای ایجاد نشده است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: هومان احمدی مدیر خرید و پشتیبانی فولاد اکسین خوزستان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت؛ با اهتمام و تاکید مدیرعامل و هیات مدیره شرکت برای تامین بودجه مورد نیاز قطعات خط از ابتدای سال ۱۳۹۸ کارکنان واحد خرید و پشتیبانی در سه حوزه خرید قطعات و اقلام مصرفی کارخانه و ابزار آلات، ساخت و بازسازی قطعات و تعمیرات و خرید خدمات همچنین هماهنگی جهت استفاده از خدمات کارشناسان فنی خارجی با برنامه ریزی مدون از قبل شروع تعمیرات سالانه کارخانه، عمده متریال مورد نیاز ستاد تعمیرات خط تولید را تامین و در مواردی که نیاز به ساخت بود با تکیه بر دانش فنی خود اقدام به بومی سازی قطعات نمودند به گونه ای که عدم وجود متریال مورد نیاز در روند تعمیرات هیچ گونه وقفه ای را ایجاد نکرده است.

وی در ادامه برنامه ها و اقدامات این واحد در اورهال کارخانه بیان کرد؛ در اورهال مهرماه سال ۱۳۹۸ با برنامه ریزی و تامین متریال این تعمیرات که از چند ماه قبل صورت گرفت و با برنامه ریزی مستمر و هماهنگی بین واحدهای مختلف، تا کنون توانستیم بالغ بر ۱۱۰۰ قلم کالا را وارد شرکت نماییم و در بخش های مختلف و استراتژیک خط نورد کارخانه که بنا بر تحریم ها و محدودیت های موجود امکان دسترسی به آنها نبوده را با برنامه ریزی و دانش فنی کارکنان واحد ساخت، توانستیم عمده این تجهیزات را بومی سازی و تحویل ستاد تعمیرات نماییم.

هومان احمدی در پایان گفت؛ امیداورم به یاری خدواند متعال و با همکاری و هم افزایی همه کارکنان شرکت فولاد اکسین با تلاش مضاعف بتوانیم مشکلات و نیازهای کارخانه را مرتفع کنیم.