اداره پتروشیمی مستقر در ماهشهر از اصفهان!/ کارگران معترض تنبیه می‌شوند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر می‌گویند: این شرکت از (راه دور) اصفهان اداره می‌شود و مدتهاست کارگرانش از دریافت مزایای حقوقی خود محرومند و پس از اعتراض نسبت به وضعیت موجود، قرارداد آنها به یک و ۳ ماه تقلیل داده شده و با محدود کردن اضافه‌کارها از سوی مدیران، تهدید و تنبیه شده‌اند!/ عصرجنوب