برای اولین بار در یک شرکت سیمانی: ارزیابی منابع انسانی سیمان بهبهان در راستای استاندارد ۳۴۰۰۰

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شرکت سیمان بهبهان به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور مورد ارزیابی ممیزان استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی قرار گرفت و وضعیت موجود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

علی حاجت پور مدیر کارخانه سیمان بهبهان در مراسم افتتاحیه این مراسم گفت: شرکت سیمان بهبهان علیرغم قدمت زیاد همواره محصولاتش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و این کیفیت به دلیل دانش و تلاش نیروی انسانی شرکت است.

دکتر رضا کلهریان سرارزیاب استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی در ادامه گفت:  در این استاندارد، مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده و دارای ۵ سطح بلوغ است. هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی است که سطحی از قابلیت ها را برای بهبود منابع انسانی ایجاد و نهادینه می‌کند. هر مرحله بلوغ از چندین فرایند و هر فرایند دارای چندین هدف است که اگر برآورده شوند به توانایی آن فرایند برای اثرگذاری بر منابع انسانی منجر می شود.

شریفی مدیر توسعه منابع انسانی شرکت سیمان بهبهان نیز با اشاره به اینکه هدف از این ممیزی این است که شرایط موجود خود را بهتر بشناسیم، گفت: شناخت شرایط موجود می تواند به ما کمک کند تا برای آینده بهتر تصمیم گیری کنیم.