تحلیل/ تحریم‌ِ فولاد اکسین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فولاد اکسین خوزستان که سال گذشته توانسته بود با خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، سر و سامانی به کارخانه خود دهد و از طریق افزایش فروشِ محصولات، طرح تعمیرات اساسی را در کارخانه خود اجرا کند‌، امروز در لیست جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

 ماه‌هاست بحث فروش سهام و یا ادغام این شرکت فولادی مطرح است و با تحریم فولاد خوزستان به عنوان یکی از سهامداران عمده فولاد اکسین باید دید چه تصمیماتی برای آینده این کارخانه اتخاذ خواهد شد.