خادمی خود را امیرکبیر زمان خواند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عضو کمیسیون انرژی خود را امیرکبیر زمان خواند.

هدایت‌اله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، بنری‌ با شعار “امیرکبیر زمان” و “سردار امید” در صفحه رسمی خود منتشر کرد!/ عصرجنوب