رفع مشکل تولید برق مجتمع پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام‌ کرد: مشکل تولید برق پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس رفع شده و تعدادی از واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که از مدار تولید خارج شدند فعالیت خود را از سر گرفتند.