حواشی ترکیب جدید هیات‌ مدیره هلدینگ خلیج فارس/ تغییرها به کجا می‌انجامد؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نفتی ها /با خروج ختلان از هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس گمانه زنی‌ها در خصوص جایگزین این یار نزدیک زنگنه بالا گرفت تا جاییکه برخی از انتصاب فردی دیگر توسط ختلان برای مدیریت سایه این هلدینگ گفتند و برخی دیگر از اتمام دوره قدرت نمایی ختلان در پتروشیمی و رقم خوردن عصری جدید دراین صنعت!

با اینحال یک چیز کاملا مشخص بود آنکه جعفر ربیعی همچنان براین صندلی تکیه خواهد زد. اگرچه اما و اگرها در خصوص علت ابقای این مدیر برمسند این هلدینگ بسیار بوده و هست چراکه برخی معتقدند عملکرد ضعیف این مدیر متروئی در صنعت پتروشیمی دلیلی بر تصمیم فعلی زنگنه بوده است. اینطور که تحلیل‌ها حکایت دارند مذاکره با برخی از مدیران و متخصصان صنعت پتروشیمی برای این سمت صورت گرفته هر یک از آنان خواستار اختیار تام بوده اند که این امر خوشایند وزیر نبوده است.

ازسویی دیگر هستند کسانی که معتقدند شرایط فعلی صنعت پتروشیمی بالاخص هلدینگ نیازمند آرامشی است که قطعا تغییر مدیریت این شرایط را برهم خواهد زد. دراین بین برخی از کارشناسان معتقدند انتخاب هیات مدیره جدید هلدینگ نگاه وزیر به این مجموعه را بالاخص با انتخاب جایگزین ختلان مشخص خواهد کرد. برهمین اساس خبرمی‌رسد که به زودی یکی از مدیران بین الملل نفت در جایگاه ختلان در این هلدینگ تکیه خواهد زد تا اینگونه تحلیل شود که عملکرد ضعیف تجارت صنعت پای نفتی‌ها را به پتروشیمی باز کرده تا آنان بتوانند پتروشیمی را دراین روزهای حساس مدیریت کنند.

براساس این گزارش تا کنون چهارتن از اعضای پنج نفره هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس مشخص شده اند و همچنان بررسی‌ها برای انتخاب فرد نهائی ادامه دارد. اما انتخاب مهمترین فرد یعنی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و به زودی باید منتظر حکومت نفت بر صنعت پتروشیمی باشیم! صنعتی که طی سال‌های گذشته سایه گرم خود را برسر نفت کشیده بود با عملکردی پرابهام به زودی زیر پرچم نفت خواهد رفت تا شاید نفتی‌ها فکری به حال ناخوشی آن کنند!

دراین بین نباید فراموش کرد که اعضای جدید انتخاب شده هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس که شامل جعفر ربیعی، مالمیر رحمتی، محبی و یکی از مدیران بین الملل نفت می‌شود هیچکدام تا کنون حتی سابقه یک روز حضور در پلنت پتروشیمی را نداشته اند.بنابراین باید منتظر بود و دید این‌بار قراراست چه آینده ای برای هلدینگی رقم بخورد که قلب صنعت پتروشیمی را در اختیار گرفته است.