درخشش فرزندان کارکنان پتروشیمی امیرکبیر در مسابقات کاراته قهرمانِ قهرمانان کشوری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فرزندان کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر مقام اول مسابقات کاراته کیوکوشین یونیون کانامورا قهرمان قهرمانان کشوری جام شهید سپهبد قاسم سلیمانی را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر،  ورزشکاران پتروشیمی امیرکبیر به مربی گری آقای عبدالنبی عقیلی و داوری آقای هادی سیالی، قهرمان این دور از مسابقات که به میزبانی استان قم بود، شدند.
در این رقابت ها، حمزه خطاعی با کسب مقام اول، در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم و مقام دوم در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم، سیدمحمدعلی موسوی با کسب مقام اول در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و کسب مقام اول در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم درخشیدند.
محمدشهرویی نیز با کسب مقام اول در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم در رده سنی پیشکسوتان و عبدالرئوف لطیفی با کسب مقام اول در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم پیشکسوتان از دیگر ورزشکاران قهرمان این مسابقات بودند.
 کسب مقام دوم توسط هادی ریحانی در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم ،کسب مقام دوم دروزن منفی ۹۰ کیلوگرم پیشکسوتان و کسب مقام اول توسط  عبدالعزیز لطیفی خردسال در وزن  منفی ۳۰ کیلو از دیگر نتایج این رقابت ها بود.
ایلیا شهروئی خردسال منفی ۴۰ کیلو با کسب مقام سوم، عرشیا البوخنفر نوجوانان در مقام دوم منفی ۵۰کیلو و آقای ایلیا آلبوخنفر نوجوانان مقام دوم مثبت ۶۵ کیلو از دیگر افتخارات این دور از مسابقات بودند.