ادامه انتصابات بومی در پتروشیمی غدیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: باحکم‌ وحید نام‌ نیک مدیرعامل پتروشیمی غدیر، سجاد آلبوغبیش از جوانان شاغل در این شرکت به عنوان سرپرست روابط عمومی این پتروشیمی منصوب شد.

پتروشیمی غدیر از جمله شرکت های زیان‌ده بود که طی سالیان اخیر توسط مدیران پرورش یافته داخلی‌ به سوددهی در شرایط سخت تحریم رسیده است‌.

نام نیک از جوانان بومی‌ خوزستان و دانش‌آموخته دانشگاه ماهشهر می‌باشد‌ که پس از حضور خود در پتروشیمی غدیر، استفاده از جوانان مساعد بومی را در حل مشکلات شرکت در دستور کار قرار داده است.