تقدیر از نوبتکاران پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: کرونا اگرچه ویروس مرموزی است,اما نتوانسته و نمی تواند چرخ های تولید صنعت پتروشیمی را از حرکت متوقف کند.

این عزم را عزیزان نوبت کار صنعت پتروشیمی و نوبت کاران گرانقدر پتروشیمی امیرکبیر در سال جهش تولید معنا بخشیده اند.گام هایتان در مسیر اعتلای تولید کشور در سال جهش تولید استوار باد.به احترام شما می ایستیم و قدردان تلاش بی وقفه شما در روزهایی هستیم که جایتان در خانه هایتان یعنی در امن ترین نقاط خالی است.

https://www.instagram.com/tv/B-e_XEcl_Pm/?igshid=13799zujmdek6